Lymská borelióza

Lymská borelióza je infekčné ochorenie prenášané najmä kliešťami. Hostiteľa môžu infikovať všetky vývojové štádiá kliešťa. Pôvodcom ochorenia je baktéria borelia.

Človek sa môže infikovať kdekoľvek v prírode, pri kontakte s domácimi a divoko žijúcimi zvieratami najčastejšie v období od mája do septembra. Vyvolávateľ ochorenia nie je len kliešť, borelia bola izolovaná aj z iných druhov článkonožcov ako sú komáre, muchy a ovady.

Klinické prejavy boreliózy sa schématicky delia do troch štádií. Prvé dve štádiá sú skoré, pozorujú sa v prvých týždňoch až mesiacoch po nákaze. Tretie štádium je neskoré, prebieha mesiace až roky po infekcii. Väčšina chorých má jeden prejav boreliózy, obvykle nedôjde k postupnému rozvoju ochorenia v troch štádiách.

Najčastejšou formou a typickým prejavom je erythema migrans- začervenanie v mieste prisatia kliešťa, infekcia sa šíri krvnou cestou a začervenanie sa môže objaviť i na iných miestach kože. Asi u 50% pacientov je však toto štádium bezpríznakové, čo sťažuje včasnú diagnostiku ochorenia. Ďalej sa ochorenie môže prejaviť bolesťou hlavy a kĺbov, malátnosťou, únavou, dráždením mozgovej blany. Príznaky ochorenia môžu vymiznúť po niekoľkých týždňoch aj bez liečby, čo ale neznamená, že postihnutý je vyliečený.

Neskoré chronické štádium sa objaví po viac ako šiestich mesiacoch. Prejaví sa rozličnými príznakmi ako je chronická únava, pocit vyčerpanosti, postihnutie nervového systému, srdca, kĺbov, uzlín, kože a očí.