Eliminácia závislosti na alkohole

Alkohol je „metla ľudstva“. Ničí fyzické zdravie, mení osobnosť človeka, narúša a likviduje vzťahy.

Existujú tradičné formy liečenia alkoholizmu. Biorezonancia však ponúka jedinečné riešenie.

Používa sa na to podobný systém ako pri eliminácii fajčenia. Do prístroja sa vloží pohárik s alkoholom, ktorý si prinesiete. Prístroj nasníma informáciu zo vzorky alkoholu a túto informáciu vo Vašom tele "vymaže". Vaše telo zabudne rozpoznať frekvenciu alkoholu a Vy ho nebudete potrebovať.

Návštevu je potrebné opakovať, ak máte závislosť na iný typ alebo dokonca viacero typov alkoholu. Pri jednej eliminácii je možné vyrušiť závislosť maximálne na 2 konkrétne typy alkoholu (biele víno, červené víno, pivo, tvrdý alkohol...) Po eliminácii zmizne chuť na alkohol, prípadne sa po vypití alkoholu nasleduje nevoľnosť, čo podporí chuť nepiť. Elimináciou závislosti na alkohol sa však všetko skončiť nesmie. Po vyrušení el.-magnetického poľa na alkohol v tele sú potrebné ďalšie programy na psychiku, posilnenie pevnej vôle, vitality, zbavenie sa stresu, potlačenie agresie... Súčasťou programu je aj detoxikácia – vyplavenie toxínov najmä z pečene.

Po úspešnej eliminácii závislosti sa nakoniec robí sedenie na aktiváciu metabolizmu, vegetatívneho nervového systému, eliminácia porúch centrálnej nervovej sústavy. Dlhodobé používanie alkoholu vedie totiž telo k celkovej disharmónii a veľkým zdravotným problémom, ktoré je potrebné riešiť. Sedenia prebiehajú približne v mesačných intervaloch. Ich počet je individuálny. Zvyčajne 3 sedenia stačia na odstránenie závislosti a počet ďalších závisí od fyzického a psychického stavu bývalého alkoholika na navodenie úplnej rovnováhy v tele. Výsledkom eliminácie nie je nutnosť doživotnej abstinencie, ale odstránenie závislosti. U takmer 98% bývalých alkoholikov odchádza nutnosť si vôbec dávať alkohol pri nejakých príležitostiach.

ZÁKLADOM ÚSPEŠNEJ ELIMINÁCIE ZÁVISLOSTI VŠAK JE, ABY KLIENT VIDEL SVOJE PITIE AKO PROBLÉM A CHCEL HO VYRIEŠIŤ A SPOLUPRACOVAL V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE.