Bolesti

Bolesť je nepríjemný zmyslový a pocitový vnem. Je to subjektívny pocit, signalizuje hrozbu poškodenia organizmu alebo už existujúce poškodenie. Bolesť pocítil vo svojom živote asi každý, nevyhýba sa žiadnej vekovej kategórii, pohlaviu, či rase. Už malé bábätko vie usedavo plakať, ak ho rozbolí bruško.

Bolesť môže byť akútna alebo chronická. Akútnu bolesť môžeme považovať za symptóm ochorenia alebo poranenia, je krátkym a ohraničeným procesom, po vyliečení ochorenia, či poranenia, ktoré ju vyvolalo, bolesť ustupuje.

Naopak chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie ako je potrebné na hojenie ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo. Väčšinou nemá jednoznačne definovanú príčinu. Chronická a návratná bolesť je špecifickým zdravotníckym problémom, samostatnou chorobou v plnom význame slova, stáva sa dominantou pacientovho života, dokonca ovplyvňuje aj jeho rodinu, priateľov. Chronická bolesť nepredstavuje len ťažkú ujmu na kvalite života postihnutého, ale prenáša sa aj na jeho okolie a je veľkou finančnou záťažou na mnohých úrovniach.

Cielená terapia prístrojom Bicom Optima dokáže eliminovať až úplne odstrániť rôzne druhy bolesti.